Afkoelen/warmhouden van maaltijden na de opwarmcyclus

Op vraag van een klant heeft Demetra tests uitgevoerd om te kijken welke mogelijke oplossingen de grootste impact hebben ter vermijden van het afkoelen van de maaltijd na het regenereren.
De klant wist immers dat de maaltijd goed op temperatuur was na het regenereren maar had gemerkt dat de temperatuur soms te laag was toen deze geconsumeerd werd.
Dit zijn de resultaten:

Volgende ingrepen zijn bevorderlijk voor het langer op temperatuur houden van de maaltijd na regenereren (in volgorde van afnemende invloed):

  1. maaltijd op het toestel laten staan: als je de maaltijd pas van het toestel haalt als ze echt gegeten wordt, bijvoorbeeld na het eten van de soep, blijft deze gewoon op temperatuur.
  2. isolatie onder bord: als je de maaltijd van het toestel haalt en op bijvoorbeeld een kurken pottenhouder zet, wordt de afkoeling quasi volledig gestopt
  3. folie/deksel niet openen: het verschil in afkoeling tussen een bedekte maaltijd en een open maaltijd is betekenisvol
  4. porselein i.p.v. kunststof:  het gegeven dat porselein ook warmte bijhoudt en dus de afkoeling vermindert, heeft een beperkt effect.  Dat het effect klein is,is bij nader inzien ook logisch: de warmtecapaciteit (= opgeslagen warmte-energie) van porselein (1070 J/kg K) is amper 1/4 van die van de maaltijd (4186 J/kg K - warmtecapaciteit van water).  Daarbovenop geleidt porselein (1,5 W/m K) de warmte ook 3 keer beter dan de maaltijd (0,58 W/mK).  Porselein slaat dus weinig energie op en het geeft die energie ook makkelijk af.